ΧΤΣΣΗΝΟΠΥΣΡΝΟΤΣ
ΩΗΑΚΤΤΠΘΘΣΟΘΗΥΖ
ΚΣΙΖΩΑΡΣΑΙΛΛΑΓΥ
ΣΒΛΕΟΕΛΚΞΗΠΤΠΠΓ
ΖΜΓΠΑΚΙΜΟΝΟΚΙΟΔ
ΓΣΓΧΖΑΛΔΖΓΟΑΩΑΛ
ΕΟΑΙΘΑΜΧΛΥΣΙΩΥΤ
ΞΥΗΡΣΟΩΠΔΙΑΧΞΓΒ
ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑΙΡΩΠΑ
ΜΓΥΗΠΨΞΠΓΚΝΑΞΥΛ
ΟΒΓΧΠΟΛΕΜΟΑΙΩΓΚ
ΕΤΛΓΡΧΓΗΠΜΜΡΦΤΑ
ΖΠΩΩΗΞΤΦΡΙΡΥΒΞΝ
ΓΘΥΡΓΛΜΒΗΙΕΚΣΖΙ
ΗΧΘΧΠΘΣΚΔΦΓΥΞΚΑ
 
(?) EASYSCHOOL.GR, ΒΡΕΣ ΤΙΣ ΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΛΤΕΣ ΣΤΗ ΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΘΕΙΣ ΜΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ Α΄ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ (Βοηθητική λέξη: οδήγησαν)
(?)
(?)
(?)
(?)
(?) ΤΗΣ
(?)
(?) ΚΑΙ
(?) Η
(?)
(?) ΣΤΑ
(?)
(?)
(?)
(?)