ΕΜΜΙΣΘΟΣΒΣΜΧΓΛΡ
ΓΣΛΞΝΓΟΕΒΖΤΟΨΔΕ
ΜΟΜΕΣΟΙΜΣΟΚΓΑΠΓ
ΞΡΠΩΠΥΟΞΘΒΠΟΣΚΔ
ΓΗΑΖΑΑΜΤΝΘΚΩΟΥΨ
ΕΝΝΙΛΡΘΠΥΔΣΖΣΟΑ
ΤΟΔΦΛΥΕΛΟΟΦΑΒΝΩ
ΥΠΕΗΑΑΣΥΛΛΟΓΟΣΥ
ΚΜΙΦΙΕΨΔΟΨΙΕΤΠΕ
ΗΑΝΜΚΚΤΜΤΠΒΤΒΨΖ
ΗΠΑΥΟΠΡΚΑΞΕΣΗΑΑ
ΠΑΘΣΣΟΧΝΖΘΣΥΧΣΜ
ΞΤΡΜΩΛΙΒΜΤΧΣΖΦΜ
ΣΗΤΗΤΙΟΦΜΥΣΝΦΑΥ
ΧΝΠΗΨΕΚΣΥΣΕΠΑΟΣ
 
(?) EASYSCHOOL.GR,ΒΡΕΣ 12 ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΜΕ ΑΧΩΡΙΣΤΑ ΛΟΓΙΑ ΜΟΡΙΑ.
(?)
(?)
(?)
(?)
(?)
(?)
(?)
(?)
(?)
(?)
(?)