ΦΦΠΑΝΛΧΔΡΑΡΔΚΘΙ
ΔΜΑΝΑΝΑΠΝΕΟΥΝΓΡ
ΝΒΤΑΖΝΥΟΝΙΑΘΕΠΘ
ΙΝΘΠΙΩΑΠΦΣΕΒΘΩΘ
ΒΥΙΑΠΑΝΕΕΘΕΞΚΚΑ
ΕΟΙΡΧΝΚΤΡΨΣΖΞΜΡ
ΑΡΟΑΝΙΤΨΑΣΔΙΖΑΤ
ΞΔΜΓΨΙΑΘΚΝΕΠΜΜΔ
ΟΙΣΟΤΙΑΤΝΥΟΝΙΚΩ
ΥΤΙΝΖΘΓΑΓΩΓΙΙΟΠ
ΨΝΝΤΡΝΑΔΥΡΘΘΟΔΡ
ΕΑΑΑΕΘΕΞΑΞΛΛΙΦΛ
ΡΟΓΙΧΑΤΑΜΣΙΘΕΡΕ
ΠΝΡΞΧΩΙΧΣΥΗΜΥΞΑ
ΛΟΟΡΩΤΡΕΦΟΝΤΑΙΒ
 
(?) EASYSCHOOL.GR, ΒΡΕΣ 13 ΛΕΞΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΝΑΝ ΚΑΝΟΝΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ
(?)
(?)
(?)
(?)
(?)
(?)
(?)
(?) ΣΕ
(?)
(?) ΚΑΙ
(?)