ΝΦΚΨΜΒΧΖΟΗΞΦ
ΕΜΕΤΑΔΙΔΕΤΑΙ
ΑΤΗΤΟΜΡΕΘΥΓΓ
ΗΦΚΝΟΥΚΜΙΗΑΧ
ΞΜΗΑΟΩΖΟΤΣΕΖ
ΕΧΘΖΙΟΦΨΤΑΔΨ
ΩΓΚΧΤΣΘΒΝΠΚΨ
ΧΝΓΤΧΦΠΤΩΟΣΠ
ΧΦΔΙΚΩΛΤΚΟΕΜ
ΒΑΤΑΜΥΕΡΡΑΩΒ
ΠΑΓΩΓΗΥΠΗΠΙΓ
ΑΙΛΟΒΟΝΙΤΚΑΤ
 
(?) Η
(?)
(?)
(?) ΑΠΟ
(?)
(?)
(?) ΤΟ
(?)
(?)
(?)
(?) ΚΑΙ
(?) EASYSCHOOL.GR, ΒΡΕΣ ΤΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΕ ΕΝΑΝ ΝΟΜΟ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ
(?)