Ενικός αριθμός
Ον.
Γεν
Αιτ
Πληθυντικός αριθμός
Ον.
Γεν
Αιτ

Το πρώτο γράμμα κεφαλαίο,όχι άρθρο.