ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΙΣΟΔΥΝΑΜΩΝ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ - EASYSCHOOL.GR

 

 

.

 

=

 

 

Δοκίμασε και με δικούς σου αριθμούς.Μάθε να δημιουργείς ισοδύναμα κλάσματα.

Λύσε την άσκηση

 

 

G.Xydas and G.Kouroupetroglou, DEMOSTHeNES Speech Composer, 4th Speech Synthesis Workshop, 2001