ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΟΝΟΜΑ:_________________________________________ΗΜΕΡ:_________ΤΑΞΗ:___________  

Μετατρέψτε τα μήκη από εκατοστά σε ίντσες .

 

 Α  Μήκος σε εκατοστά: Μήκος σε ίντσες:_________________

Β  Μήκος σε εκατοστά: Μήκος σε ίντσες:_________________

 

 ©easyschool.gr Λογισμικό και φύλλα εργασίας