Η ιστοσελίδα μαθηματικών του easyschool.gr είναι μια συλλογή με μικρές εφαρμογές μαθηματικών που διδάσκονται στο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο.Μπορούν να χρησιμοποιηθούν δωρεάν, τόσο κατά το σχεδιασμό της διδασκαλίας από τους εκπαιδευτικούς, όσο και κατά την εξάσκηση των μαθητών στο στάδιο της αξιολόγησης.