Αφήστε τον υπολογιστή να βαθμολογεί!

Σε κάθε zip αρχείο υπάρχουν ένα πρόγραμμα  (*.*exe) και ένα αρχείο (*.*txt). Τα θέματα είναι τα ίδια. Οι μαθητές λύνουν τις ασκήσεις στο χαρτί και μετά βλέπουν στο πρόγραμμα τι βαθμό παίρνουν.

Επιστροφή στην πρώτη σελίδα  Προηγούμενη σελίδα

Download

Πώς γράφονται τα κλάσματα με λέξεις Ε+

members only

Download

Αντωνυμία ή άρθρο; Ε+

members only

Download

Οι πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος

χωρίς περιορισμό

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

"...ÉÅ$HØÒL. G..."