Αφήστε τον υπολογιστή να βαθμολογεί!

Σε κάθε zip αρχείο υπάρχουν ένα πρόγραμμα  (*.*exe) και ένα αρχείο (*.*txt). Τα θέματα είναι τα ίδια. Οι μαθητές λύνουν τις ασκήσεις στο χαρτί και μετά βλέπουν στο πρόγραμμα τι βαθμό παίρνουν.

Επιστροφή στην πρώτη σελίδα         Επόμενη σελίδα

Download

Τεστ μαθηματικών   Ε              (12 ΚΒ)

120 μέρες

Download

Τεστ γραμματικής    E              (13 ΚΒ) 

(χωρίς περιορισμό, )

Download

Τεστ γεωμετρίας     Ε              (21 ΚΒ)

100 μέρες

Download

Τεστ φυσικής Ε                       (21 ΚΒ)

100 μέρες

Download

Τεστ ιστορίας Ε   (Θέματα γλωσσάριου 21 ΚΒ)

80 μέρες

Download

Έλληνες   Ε+    (Drag n Drop)    (26 ΚΒ)

(χωρίς περιορισμό)

Download

Ποτάμια της Ελλάδας (Drag n Drop) 27Kb E-Στ

members only

Download

Πόλεις και πολιούχοι (Drag n drop) 27Kb Ε-Στ

members only

Download

Χρονολογία και γεγονότα (Drag n Drop) Ε-ΣΤ 27kb

members only

Download

Ανθρώπινες αισθήσεις Ε-Στ (Σωστό-Λάθος) 27Kb 

members only 

Download

Χώρες και θέση Ε-ΣΤ (Drag n drop) 26Kb

members only

Download

Κλάσματα  Ε+   (Drag n Drop)    (26ΚΒ)

80 μέρες

Download

Τεστ γραμματικής (Drag n Drop) 26 KB   E++

80 μέρες

Download

Τεστ Φυσικής Ηλεκτρισμός 21 ΚΒ Ε+

100 μέρες       

Download

Ζωικά-Φυτικά προϊόντα 26 ΚΒ Δ

(χωρίς περιορισμό)

Download

Σημασία λέξεων 26ΚΒ Ε+

(χωρίς περιορισμό)

Download

Τεστ γραμματικής  Ε-Στ 60 Kb

(χωρίς περιορισμό)

Download

Τεστ γραμματικής Ε-Στ  6 Kb 

members only

Download

Τεστ γραμματικής Ε-Στ 7 kb

members only

Download

Ιστορία Στ+  (Drag n Drop) 26 Kb

members only

"...Éŧ¥$HØÒL. G®..."