Όνομα :_______________________________________________________________Τάξη:____________

 

Βρες τον άγνωστο Χ αριθμό στις παρακάτω εξισώσεις.

+ =

- =

* =

: =

 

 

source code and cliparts by easyschool.gr