Η διδασκαλία της εξίσωσης-easyschool.gr .

 

Εξίσωση με έναν άγνωστο αριθμό! Πατήστε F5 για να εμφανιστεί νέα εξίσωση! Αλλάξτε αριθμούς στα πλαίσια για να αποφύγετε αρνητικούς αριθμούς .

.

+
=
´.
- =
ô.
- =
Ĵ.
* =
.
: =
ƴ.
: =

 

Σβήσε το Χ και γράψε τον αριθμό που πρέπει για να είναι σωστή η εξίσωση !

 

 

Φύλλο εργασίας

source code and cliparts by easyschool.gr