ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

 

Α/θμια εκπ/ση,επιλέξτε

Όνομα Επώνυμο

(γράψτε όνομα Επώνυμο μαθητή)

γράψτε Σχολείο

Διεύθυνση σχολείου, τηλ:

γράψτε όνομα πατέρα ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΠΤΩΣΗ

γράψτε όνομα μητέρας ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΠΤΩΣΗ

τάξης

Ημερομηνία έναρξης φοίτησης μαθητή στο σχολείο σας

Χορηγείται επιλέξτε όνομα ενδιαφερομένου/ης σε ΓΕΝΙΚΗ ΠΤΩΣΗ

η βεβαίωση χορηγείται για:


   

Τα στοιχεία δεν αποθηκεύονται στο easyschool.gr

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η βεβαίωση είναι άκυρη αν δεν είναι σφραγισμένη από τη σχολική μονάδα και υπογεγραμμένη από πραγματικό πρόσωπο.

source code and cliparts by easyschool.gr

Επικοινωνία