Ετοιμάστε με ένα κλικ, ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ του Λυκείου.

Β/θμια εκπ/ση εδώ

Σχολείο Οδός αριθμ: Σχολικό έτος _

Τάξη: Τμήμα: Μητρώο :

Έλεγχος επίδοσης


Επώνυμο Όνομα μαθητή /τριας:_ Πατρώνυμο:

Όνομα μητέρας:

Μαθήματα Α Τετράμηνο Β Τετράμηνο

Μ.Ο Τμηματος

  Διδάσκοντες
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Σβήσιμο Α τετράμηνου Σβήσιμο Β΄τετράμηνου Σβήσιμο Μ.Ο

Απουσίες σύνολο: Δικαιολογημένες: Αδικαιολόγητες:

Αποβολές:

Ημερομηνία έκδοσης

Διευθυντής (Όνομα) Καθηγητής (Όνομα)

   

Τα στοιχεία δεν αποθηκεύονται στο easyschool.gr

source code and cliparts by easyschool.gr

Επικοινωνία