ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΤΑΞΕΙΣ - EASYSCHOOL.GR

Βήμα 1:Πατάμε ΝΕΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ για νέους αριθμούς

Βήμα 2 .Πάτα το "=" για να δημιουργηθεί η εξίσωση .

Βήμα 3 : Βρίσκουμε τον άγνωστο αριθμό και πατάμε απάντηση.


..-.. .. ..

 

 

 

 

Εξισώσεις με πρόσθεση, Εξισώσεις με αφαίρεση, Εξισώσεις με πολλαπλασιασμό
.

ΝΕΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ