Μαθαίνω να λύνω σύστημα εξισώσεων - EASYSCHOOL.GR

 

X- =
X - =

Πώς λύνουμε σύστημα εξισώσεων με τη μέθοδο της αντικατάστασης του y.

ΒΗΜΑ 1:Αντικαθιστούμε το y της πρώτης εξίσωσης με το πρώτο μέρος της δεύτερης εξίσωσης.

ΒΗΜΑ 2: Χωρίζουμε γνωστούς από αγνώστους αλλάζοντας πρόσημα.

ΒΗΜΑ 3 : Κάνουμε τις πράξεις.
X = ,y =

 

 

 

ΝΕΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ  

Εργαλεία μαθηματικών

,