Πράξεις κλασμάτων και μεικτών αριθμών- EASYSCHOOL.GR

 

 

+
+

 

=

 

 

Σε παραστάσεις που

δεν υπάρχουν παρενθέσεις οι πράξεις γίνονται με προτεραιότητα. Πρώτα πολλαπλασιασμοί και διαιρέσεις και μετά προσθέσεις και αφαιρέσεις.

Ένας μεικτός μετατρέπεται σε κλάσμα αν πολλαπλασιάσεις τον ακέραιο με τον παρονομαστή και στο αποτέλεσμα προσθέσεις τον αριθμητή.

 

Δοκίμασε και με δικούς σου αριθμούς.Μάθε να πολλαπλασιάζεις κλάσματα.

 

;

ΝΕΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ