Πολλαπλασιασμός κλασμάτων- EASYSCHOOL.GR

 

 

+

 

=

 

Σε παραστάσεις που δεν υπάρχουν παρενθέσεις οι πράξεις γίνονται με προτεραιότητα. Πρώτα πολλαπλασιασμοί και διαιρέσεις και μετά προσθέσεις και αφαιρέσεις.

 

Δοκίμασε και με δικούς σου αριθμούς.Μάθε να πολλαπλασιάζεις κλάσματα.

 

;

ΝΕΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ