Κάνω πράξεις με προτεραιότητα και ακέραιους αριθμούς - EASYSCHOOL.GR

 

[ ( _ ) ( + ) + ] _ [ _ : ]

( X ) _ [ ( _ ) ( + ) ]

 

=

 

Οδηγίες:

Κάνουμε τις πράξεις μέσα στις αγκύλες και στις

παρενθέσεις. Πρώτα διαιρέσεις και πολλαπλασιασμούς μετά προσθέσεις και αφαιρέσεις

 

 

Δοκίμασε και με δικούς σου αριθμούς.Μάθε να κάνεις πράξεις με προτεραιότητα.

 

ΝΕΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ  

Εργαλεία μαθηματικών