ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΔΥΟ ΑΓΝΩΣΤΟΥΣ

Σε δυο κελιά μιας φυλακής δυο κρατούμενοι διαβάζουν λογοτεχνία. Αν προσθέσεις τους αριθμούς των κελιών τους βρίσκεις τον αριθμό 120 , ενώ αν τους αφαιρέσεις βρίσκεις 58. Ποια είναι τα κελιά αυτά;

Λύση

Θα σκεφτούμε να λύσουμε το πρόβλημα με σύστημα εξισώσεων με τη μέθοδο της αντικατάστασης.Θα συμβολίσουμε τα κελιά με γράμμα y και x . Είναι τα άγνωστα μέρη του προβλήματος.

 

Χ + Υ = 120

Χ - Υ = 58

Λύνουμε τώρα την πρώτη εξίσωση και γίνεται χ = 120 - y .

Τώρα θα αντικαταστήσουμε το Χ στη δεύτερη εξίσωση.

(120 - y) - y = 58

120 - 2y = 58

- 2y = 58 - 120

-2y/-2 = -62/-2

(Διαρούμε με το συντελεστή του αγνώστου)

y = 31

Διαιρούμε τους όρους της εξίσωσης με -2 που είναι ο συντελεστής του αγνώστου και έχουμε

y = 31 (Το ένα κελί)

Αντικαθιστούμε το y στη δεύτερη εξίσωση και έχουμε

Χ - 31 = 58

Χ = 58 + 31

x = 89 (Το δεύτερο κελί)

89 + 31 = 120

89 - 31 = 58

Πώς λύνουμε σύστημα εξισώσεων

easyschool.gr