ΦΥΛΛΑ ΠΡΑΞΕΩΝ-Διαίρεση

ΟΝΟΜΑ:________________________________ΗΜΕΡ:____________ΤΑΞΗ:______

Κάνε τις παρακάτω διαιρέσεις

|
 
|
|
  |
|
  |
     
     
       
|
 
|
|
  |
|
  |
     
     

|

|

|

 

|

|

|

   

easyschool.gr ©   Λογισμικό και φύλλα εργασίας