ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΑΚΕΡΑΙΟΥ ΜΕ ΚΛΑΣΜΑ - EASYSCHOOL.GR

 

 

:
=

 

=

 

Για να διαιρέσεις έναν ακέραιο με ένα κλάσμα μπορείς να μετατρέψεις και τον ακέραιο σε κλάσμα βάζοντας παρονομαστή τη μονάδα και έπειτα να διαιρέσεις τα δυο κλάσματα.

Δοκίμασε και με δικούς σου αριθμούς.Μάθε να διαιρείς ακέραιο με κλάσμα.

 

;

ΝΕΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ