Διαιρέσεις.

Κάνε τις παρακάτω διαιρέσεις

 

 

Ονοματεπώνυμο____________________________________Ημερομηνία________

Τάξη_________

 

 

 

 

 

 

Α"345,55:78=                Β"5423,56:28=               Γ"456,67:66= 

 

 

 

 

 

 

Δ"546,77:85=                Ε"456,88:86=                Ζ"678,7:28=  

 

 

 

 

 

 

Η"677,46:20=                Θ"567,33:22=                Ι"556,78:37= 

 

 

 

 

 

 

Κ"577,8:11=                

 

 

 

 

EA§¥$€HOOL.G®

 

_____________________________________________________________________________________________

 

 

                            Λύσεις ασκήσεων

 

 

 

A4,4301282    B193,69857    Γ6,9192424    Δ6,4325882    Ε5,3125581    Ζ24,239285    Η33,873       Θ25,787727    Ι15,048108    Κ52,527272