ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΛΛΑΒΙΣΜΟ

1 Ένα σύμφωνο ανάμεσα σε δυο φωνήεντα συλλαβίζεται με το δεύτερο φωνήεν πχ έ-χω.

2 Τα δίψηφα φωνήεντα οι συνδυασμοί αυ και ευ δε χωρίζονται πχ ου-ρα-νός , γάι-δα-ρος , ναύ-της.

3 Δυο σύμφωνα ανάμεσα σε δυο φωνήεντα συλλαβίζονται με το δεύτερο φωνήεν μόνο αν από αυτά αρχίζει ελληνική λέξη πχ α-τμός (τμήμα).

4 Τρία ή περισσότερα σύμφωνα ανάμεσα σε δυο φωνήεντα συλλαβίζονται με το δεύτερο φωνήεν μόνο αν από τα δυο πρώτα αρχίζει ελληνική λέξη πχ σφυ-ρί-χτρα (χτίζω), διαφορετικά ζωρίζονται αν-θρω-πος.

5 Τα όμοια σύμφωνα χωρίζονται πχ σύν-νε-φο

Η ΑΣΚΗΣΗ

συ-νδυ-ασ-μός

σύν-τρο-φος

σύν-τα-γμα

ε-λπι-δο-φό-ρος

α-να-πό-φευ-κτος

θεσ-σα-λία

ΠΩΣ ΘΑ ΒΡΕΙΣ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ

Ξεκίνα από την αρχή με τη σειρά που υπάρχει. Αν η λέξη είναι σωστά συλλαβισμένη γράψε y αν όχι γράψε n. Θα σχηματίσεις έτσι έναν κωδικό που θα σου δείξει αν κατάλαβες το μάθημα.

id εργασίας 12224

id εργασίας κωδικός

Λογισμικό και φύλλα εργασίας - easyschool.gr