24/10/2012 11:20:32 ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Συνδύαζε το πνεύμα του Νεοελληνικού Διαφωτισμού με τη θρησκευτική πίστη (Κοσμάς ο....), 7-γράμματα

Κερκυραίος κληρικός που δίδαξε στην Αθωνιάδα Σχολή (Ευγένιος....), 9-γράμματα

Θεσσαλός λόγιος συνέγραψε στη δημοτική γλώσσα τη "Νεωτερική Γεωγραφία" (Γρηγόριος....), 10-γράμματα

Θεσσαλός λόγιος συνέγραψε στη δημοτική γλώσσα τη "Νεωτερική Γεωγραφία" (Δανιήλ...), 10-γράμματα

Φαναριώτης νομικός (Δημήτριος), 9-γράμματα

Κοζανίτης γιατρός , σατίριζε πρόσωπα και γεγονότα της εποχής του (Μιχαήλ...), 10-γράμματα

Σπουδαίος Διαφωτιστής (Ρήγας...), 11-γράμματα

Έργο άγνωστου συγγραφέα, που εκδόθηκε το 1806, υπήρξε η Ελληνική ...., 8-γράμματα

Όλοι οι παραπάνω ονομάστηκαν Δάσκαλοι του ...., 6-γράμματα

ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, ΒΡΕΣ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΤΑ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ

easyschool.gr