20/10/2012 12:37:51 μμ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Έλληνες μετανάστες κατά την Τουρκοκρατία ίδρυσαν στο εξωτερικό, 9-γράμματα

Αρκετοί Έλληνες δραστηριοποιήθηκαν κατά την Τουρκοκρατία στις ......Ηγεμονίες, 13-γράμματα

Αρκετοί Έλληνες της διασποράς ενίσχυαν οικονομικά στις τουρκοκρατούμενες περιοχές τα ελληνικά, 7-γράμματα

Οι Έλληνες έμποροι διέσχιζαν τα Βαλκάνια με τα...., 9-γράμματα

Ευρωπαϊκή πόλη στην οποία εγκαταστάθηκαν αρκετοί Έλληνες από τη Μακεδονία την εποχή της Τουρκοκρατίας, 6-γράμματα

Πόλη της Ρωσίας στην οποία δραστηριοποιήθηκαν οι Έλληνες, 7-γράμματα

Περιοχή καταγωγής Ελλήνων μεταναστών, 7-γράμματα

Νησί καταγωγής Ελλήνων μεταναστών, 5-γράμματα

Πόλη καταγωγής Ελλήνων μεταναστών, 7-γράμματα

ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, ΒΡΕΣ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΤΑ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ

easyschool.gr