5/12/2012 13:37:22 ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οι ζωντανοί οργανισμοί χρειάζονται ενέργεια για να ζήσουν. Δηλαδή ...., 9-γράμματα

Η τελική τους μορφή αποκτιέται σιγά σιγά. Δηλαδή ....., 13-γράμματα

Δε μένουν απαθείς αλλά αντιδρούν στα..., 10-γράμματα

Οι περισσότεροι ζωντανοί οργανισμοί...., 9-γράμματα

Για να γίνει η καύση των τροφών χρειάζονται οξυγόνο. Δηλαδή ...., 9-γράμματα

Οι ζωντανοί οργανισμοί αφήνουν απογόνους. Δηλαδή ....., 13-γράμματα

ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, ΒΡΕΣ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΤΑ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ

easyschool.gr