28/11/2012 12:16:34 ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ορυκτός άνθρακας με περιεκτικότητα άνθρακα 90%, 10-γράμματα

Ορυκτός άνθρακας με περιεκτικότητα άνθρακα 70%-90%, 11-γράμματα

Ορυκτός άνθρακας με περιεκτικότητα άνθρακα 50%, 5-γράμματα

Ορυκτός άνθρακας με περιεκτικότητα άνθρακα 50%-70%, 8-γράμματα

ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, ΒΡΕΣ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΤΑ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ

easyschool.gr