26/11/2012 08:59:48 ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ξέρει κανείς τη λύση αυτών των______________(πρόβλημα), 11-γράμματα

Με τα _______________(ζήτημα) για τα οποία ενδιαφέρεστε ασχολείται η κόρη μου., 8-γράμματα

Ποια είναι η καταγωγή του ________________(όνομα) σας;, 8-γράμματα

Μόλις άκουσε _______________(βήμα) στη σκάλα άρχισε να τρέχει., 6-γράμματα

Την εκδήλωση άνοιξε η Ορχήστρα των ____________________(χρώμα) με ένα έργο του Σκαλκώτα., 8-γράμματα

ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, ΒΡΕΣ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΤΑ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ

easyschool.gr