20/10/2012 4:47:02 μμ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο πρώτος μήνας του έτους, 10-γράμματα

Ο δεύτερος μήνας του έτους, 11-γράμματα

Ο τρίτος μήνας του έτους, 7-γράμματα

Ο τέταρτος μήνας του έτους, 8-γράμματα

Ο πέμπτος μήνας του έτους, 5-γράμματα

Ο έκτος μήνας του έτους, 7-γράμματα

Ο ένατος μήνας του έτους, 11-γράμματα

Ο δέκατος μήνας του έτους, 9-γράμματα

Ο ενδέκατος μήνας του έτους, 9-γράμματα

ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, ΒΡΕΣ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΤΑ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ

easyschool.gr