Κουκουβάγια

17/10/2012 7:45:24 μμ

Ο Ιωάννης Καποδίστριας εκλέχθηκε κυβερνήτης της Ελλάδας το . Αμέσως μετά ο Καποδίστριας έφτασε στο , την πρώτη πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους. Ο Καποδίστριας, επειδή πίστευε ότι η πρόοδος της χώρας στηριζόταν στη γεωργία. ίδρυσε στην Τίρυνθα.Εισήγαγε επίσης την καλλιέργεια της . Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε επίσης στη βασική των Ελλήνων. Ωστόσο η διακυβέρνησή του και η του με πολλά συμφέροντα οδήγησαν τελικά στη δολοφονία του.

ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ,ΓΡΑΨΕ ΤΙΣ ΛΕΞΕΙΣ ΣΩΣΤΑ ΚΑΙ ΠΑΤΑ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ

easyschool.gr