Κουκουβάγια

16/10/2012 12:15:18

Η ενέργεια που είναι αποθηκευμένη στο ήταν από τις πρώτες πηγές που αξιοποιήθηκαν από τον . Συνήθως όπου πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Το φυσικό αέριο αποτελείται από . Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας την αξιοποίηση της ενέργειας που είναι αποθηκευμένη στους των ατόμων από τα οποία αποτελείται η . Η χρήση όμως της πυρηνικής ενέργειας μεγάλους κινδύνους

ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ,ΓΡΑΨΕ ΤΙΣ ΛΕΞΕΙΣ ΣΩΣΤΑ ΚΑΙ ΠΑΤΑ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ

μεθάνιο_ύλη_πυρήνες_γαιάνθρακα_εγκυμονεί_υπάρχει_άνθρωπο_επέτρεψε_κυρίως_

easyschool.gr