Κουκουβάγια

9/10/2012 12:59:18

Η γενική ενικού του επιθέτου "ακριβής" χωρίς άρθρο.

1________________________ αβικορςύ

Η γενική ενικού του επιθέτου "ευθύς" χωρίς άρθρο.

2________________________ εέθοςυ

Ονομαστική πληθυντικού του επιθέτου "ακριβής" χωρίς άρθρο.

3________________________ αβειίκρς

Ονομαστική πληθυντικού του επιθέτου "θρασύς" χωρίς άρθρο.

4________________________ αεθίρσς

Αιτιατική ενικού αριθμού ουδέτερου γένους του επιθέτου "ακριβής" χωρίς άρθρο..

5________________________ αβέικρς

Ονομαστική πληθυντικού του επιθέτου "ο ευγνώμων" χωρίς άρθρο.

6________________________ γεεμννοςυώ

Γενική πληθυντικού του επιθέτου " η ενδιαφέρουσα" χωρίς άρθρο.

7________________________ αδεειννορσυφώ

Ονομαστική πληθυντικού, ουδέτερο γένος του επιθέτου "το ευγνώμον" χωρίς άρθρο.

8________________________ αγεμννουώ

Ονομαστική πληθυντικού, ουδέτερο γένος του επιθέτου "το ενδιαφέρον" χωρίς άρθρο.

9________________________ ααδεέιννορτφ

ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ,ΓΡΑΨΕ ΤΙΣ ΛΕΞΕΙΣ ΣΩΣΤΑ ΚΑΙ ΠΑΤΑ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ

easyschool.gr