15/11/2012 1:10:35 μμ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Εκτελέστηκε μετά την δίκη των 6 για την μικρασιατική καταστροφή του 1922

1 ααάδηκοππΠρςτω

Εκτελέστηκε μετά την δίκη των 6 για την μικρασιατική καταστροφή του 1922

2 αΓηνορςύ

Εκτελέστηκε μετά την δίκη των 6 για την μικρασιατική καταστροφή του 1922

3 ααέζηηνσςττΧ

Εκτελέστηκε μετά την δίκη των 6 για την μικρασιατική καταστροφή του 1922

4 άορςΣττ

Εκτελέστηκε μετά την δίκη των 6 για την μικρασιατική καταστροφή του 1922

5 ααζήλΜπςττ

Εκτελέστηκε μετά την δίκη των 6 για την μικρασιατική καταστροφή του 1922

6 εηθκοόςτ

ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ,ΓΡΑΨΕ ΤΙΣ ΛΕΞΕΙΣ ΣΩΣΤΑ ΚΑΙ ΠΑΤΑ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ

easyschool.gr