9/10/2012 09:09:47

Η διάμετρος στη γενική ενικού (χωρίς άρθρο)

1________________________ αδέιμορτυ

Ο αντίλαλος στη γενική πληθυντικού (χωρίς άρθρο)

2________________________ ααίλλνντω

Η κυβέρνηση στη γενική πληθυντικού (χωρίς άρθρο)

3________________________ βεεήκννρσυω

Το σύννεφο στη γενική ενικού (χωρίς άρθρο)

4________________________ εννοσυύφ

Το μηχάνημα στη γενική ενικού (χωρίς άρθρο)

5________________________ ααηήμμνοςτχ

Το έδαφος στη γενική πληθυντικού (χωρίς άρθρο)

6________________________ αδενφώ

Το κρέας στη γενική πληθυντικού (χωρίς άρθρο)

7________________________ άεκνρτω

Το καθήκον στη γενική ενικού (χωρίς άρθρο)

8________________________ αήθκκνοοςτ

Το φως στη γενική πληθυντικού (χωρίς άρθρο)

9________________________ ντφωώ

ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ,ΓΡΑΨΕ ΤΙΣ ΛΕΞΕΙΣ ΣΩΣΤΑ ΚΑΙ ΠΑΤΑ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ

easyschool.gr