20/10/2012 4:45:17 μμ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Χώρα της Ασίας

1 αγγίλΜοο

Πόλη της Ρωσίας

2 αΑγεηίλοοπΠρτύ

Βουνό της Αφρικής

3 αάζιιΚλμνορτ

Ποταμός της Ευρώπης

4 αβΔηνοςύ

Ποταμός της Ν. Αμερικής

5 αΑζιμνοός

Χώρα της Αφρικής

6 βηιΛύ

Πρωτεύουσα της Αιγύπτου

7 άιΚορ

Πόλη της Ισπανίας

8 αααγόρσΣ

Πόλη της Ιταλίας

9 άιλΜνο

ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ,ΓΡΑΨΕ ΤΙΣ ΛΕΞΕΙΣ ΣΩΣΤΑ ΚΑΙ ΠΑΤΑ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ

easyschool.gr