ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕ ΤΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ

 

 

ΟΝΟΜΑ:____________________________________ΤΑΞΗ:_________

ΗΜΕΡ:_______________________________

 

 

Η ά______ς, __ ά________ς κα__ η έ________ψη __π__φα______ακώ__ υδάτω__ ______α__ τα κύρ__α χαρακτηρ__στ__κά της __ρή____υ. Μα η ά______ς , __δ__ως στη__ έρη____ της Α__γύπτ__υ, δ____ ______α__ στατ__κή κα__ κ________τα__ συ____χώς από β__ρρά πρ__ς __ότ__ σ__ σχη__ατ__σ____ύς α____ό____φω__, ά______τ__ συ______τρ__κώ__ κ__ ά______τ__ όχ__. Ο__ α____ό____φ____ αυτ____, π__υ __π__ρ____ __α φτάσ__υ__ τ__ ύψ__ς τω__ 160 __έτρω__, "ταξ__δ__ύ__υ__" αργά α____ά αδυσώπητα, όχ__ __________ω__έ______ , α____ά σ__ ____άδ__ς. Υπ______γ__στηκ__ πως έ__ας α____ό____φ__ς της α__γυπτ__ακής __ρή____υ, γ__α __α κα__ύψ____ τη__ απόσταση ____ταξύ Μ__σ__γ______υ κα__ Σ__υδά__, χρ____άζ__τα__ π__ρ__π__υ 8000 χρό____α, α__ __ ά________ς ______α__ σταθ__ρός.

 

 

 

 

WWW.EA§¥$€HOOL.GR

 

_Γράμματα που πρέπει να βάλεις

στη θέση τους

 _

_μ_λ_ε_ι_ν_ί_ο_

 

 

 

 

 

 

 

Η άμμος, ο άνεμος και η έλλειψη επιφανειακών υδάτων είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της ερήμου. Μα η άμμος , ιδίως στην έρημο της Αιγύπτου, δεν είναι στατική και κινείται συνεχώς από βορρά προς νότο σε σχηματισμούς αμμόλοφων, άλλοτε συμμετρικών κι άλλοτε όχι. Οι αμμόλοφοι αυτοί, που μπορεί να φτάσουν το ύψος των 160 μέτρων, "ταξιδεύουν" αργά αλλά αδυσώπητα, όχι μεμονωμένοι , αλλά σε ομάδες. Υπολογίστηκε πως ένας αμμόλοφος της αιγυπτιακής ερήμου, για να καλύψει την απόσταση μεταξύ Μεσογείου και Σουδάν, χρειάζεται περίπου 8000 χρόνια, αν ο άνεμος είναι σταθερός.

 

 

 

Κάνε την άσκηση εκτυπώσιμη με αντιγραφή και επικόλληση, χωρίς διαφήμιση. ΚΛΙΚ ΕΔΩ