ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΔΕΚΑΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ - EASYSCHOOL.GR

Δοκίμασε και με δικούς σου αριθμούς.Μάθε να διαιρείς δεκαδικούς αριθμούς.


 

 

 

: =

 

 

  Για να διαιρέσουμε δυο δεκαδικούς αριθμούς τους μετατρέπουμε πρώτα σε ακέραιους πολλαπλασιάζοντας τον καθένα με 10 ή 100 ή 1000 κλπ, ανάλογα με τα ψηφία που υπάρχουν στο διαιρέτη μετά το κόμμα. Πχ αν μετά το κόμμα υπάρχουν δυο δεκαδικά ψηφία για να μετατρέψουμε τους αριθμούς σε ακέραιους τους πολλαπλασιάζουμε με 100. Έπειτα διαιρούμε τους ακέραιους αριθμούς.

ΝΕΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 


Αφαίρεση ρητών αριθμών
Πολλαπλασιασμός ρητών αριθμών
Πρόσθεση ρητών αριθμών