ΚΑΝΕ ΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ.

              ΒΡΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΑΛΗΞΕΙΣ

 

 

ΟΝΟΜΑ:____________________________________ΤΑΞΗ:_________

ΗΜΕΡ:______________

 

 

Δεκαή_____                                              μερος

                                                        ίζω

 

δεκ_____                                                ώνω

                                                        ήζω

 

Δεκαπεν_____                                            σέλιδος

                                                        μαι

 

δεκαεξα_____                                            ύλλαβος

                                                        ταριά

 

δεκαεξασ_____                                           εύω

                                                        αμελής

 

δεκαπεν_____                                            άζω

                                                        λλω

 

δεκαπλ_____                                             σσω

                                                        ττω

 

Δεκαπεντα_____                                          άσιος

                                                        ύγουστος

 

Δεκα_____                                               ήμερος

                                                        ταμελής

 

 

WWW.EA§¥$€HOOL.GR

 

Απαντήσεις

μερος_ταμελής_ύλλαβος_ήμερος_άσιος_

αμελής_σέλιδος_ταριά_ύγουστος__