ΚΑΝΕ ΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ.

ΒΡΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΑΛΗΞΕΙΣ

 

 

 

ΟΝΟΜΑ:____________________________________ΤΑΞΗ:_________ΗΜΕΡ:______________

 

 

 

 

          Κ_____                                                                   

          Κύ_____                                                                   

          Τσ_____                                                                  

          Δ_____                                                                   

          Τσιμπ_____                                                                

          Δομη_____                                                                

          Δομηνικανή Δημοκρ_____                                                                         

         Ανατολικό Τ_____                                                         

          Εκου_____                                                                

 

 

 

"WWW.EA§¥$€HOOL.GR

 

 

"Απαντήσεις

ούβα_εχία_ουτί_αδόρ_ατία_

προς_ανία_νίκα_ιμόρ__