Πώς βρίσκεται η ακτίνα, η διάμετρος και η περιφέρεια του κύκλου

Γράψτε αριθμούς για να ετοιμαστεί το φύλλο εργασίας  

Ακτίνα  r .  

Βρίσκουμε την ακτίνα του κύκλου αν ξέρουμε τη διάμετρο

Ακτίνα (r)= Διάμετρος(D) / 2.

Διάμετρος = 2 * r

Περιφέρεια = 2*p*r

Εμβαδόν = π * r²

Επιφάνεια σφαίρας = 4* π* r²

π = 3.14

 

 

easyschool.gr ©   Λογισμικό και φύλλα εργασίας


 

Επιλέξτε εικόνα για το φύλλο εργασίας

 

 

easyschool.gr