Υπολογισμός της μάζας του σώματός μας.MDF by easyschool.gr

Ποια είναι η μάζα του σώματός σου;

Το βάρος σου:
Το ύψος σου:
 
BMI Σημαίνει
Over 29.9 Παχυσαρκία
25.0 - 29.9 Υπέρβαρος/η
18.5 - 24.9 Κανονικό
Under 18.5 Κάτω του κανονικού
Βρες τη μάζα του σώματός σου. About BMI

Powered by SFEBMIcalc v1.0