Λέξεις,easyschool.gr
("
Ντελάλης = Ο δημόσιος ή και ιδιωτικός κήρυκας.
");