Λέξεις,easyschool.gr
("
Κότινος = Κλαδί αγριελιάς.
");