Λέξεις,easyschool.gr
("
Ολοσχερής = Ολοκληρωτικός.
");