Λέξεις,easyschool.gr
("
Λειρί = Το κόκκινο λοφίο που έχει στο κεφάλι ο πετεινός και άλλα πτηνά.
");