Λέξεις,easyschool.gr
("
Μαθός = Αυτός που έμαθε κάτι από πείρα.
");