Λέξεις,easyschool.gr
("
Δηκτικός = (μτφ)Αυτός που είναι οξύς στους χαρακτηρισμούς.
");