Λέξεις,easyschool.gr
("
Ενάρετος = Αυτός που έχει ηθικές αρετές.
");