Λέξεις,easyschool.gr
("
Πολλαχόθεν = Από πολλά μέρη.
");