ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ!
praxis me dekadikous (1)


ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΑΣ:
ΤΟ e mail ΣΑΣ:
ΤΟ ID ΣΑΣ Η ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΣΑΣ:

1: Το αποτέλεσμα της πρόσθεσης 32,5 + 46 + 0,28 είναι:
202,02
103,49
78,78
54,60
2: Το αποτέλεσμα της αφαίρεσης 100 – 4,65 είναι:
95,35
53,5
45,30
8,62
3: Το αποτέλεσμα του πολλαπλασιασμού 8,27 • 6,9 είναι:
570,63
140,83
57,063
54,431
4: Το αποτέλεσμα του πολλαπλασιασμού 49,6 • 0,7 είναι
20,08
34,48
50,84
34,72
5: Το αποτέλεσμα της διαίρεσης 32,1 : 3 είναι:
10,7
1,54
2,89
9,63
6: Το αποτέλεσμα της διαίρεσης 1,42 : 5 είναι:
0,284
284
4,2
8,42
7: Το αποτέλεσμα της αριθμητικής παράστασης (0,87 + 1,43) • 4,6 είναι:
1,67
10,58
22,54
108,2
8: Το αποτέλεσμα της αριθμητικής παράστασης (5,2 • 1,4) + 0,8 είναι:
45,68
11,3
4,250
8,08
9: Το αποτέλεσμα της διαίρεσης 62,8 : 4 είναι:
5,58
10,2
15,7
65,98
10: Το αποτέλεσμα της διαίρεσης 83,7 : 9 είναι:
9,3
4,45
2,8
0,25
11: Το αποτέλεσμα της αριθμητικής παράστασης (0,8 + 0,7) • 6 είναι:
4,4
9
18
27
12: Το αποτέλεσμα της αριθμητικής παράστασης (0,8 • 10) + 2,5 είναι:
1,05
10,5
105
105,5
13: Το αποτέλεσμα της πρόσθεσης 245,08 + 3,009 είναι:
3,067
44,800
156,7
248,089
14: Το αποτέλεσμα της πρόσθεσης 832 + 0,84 +19,07 είναι:
851,91
148,9
54,46
123,45
15: Το αποτέλεσμα της αριθμητικής παράστασης (6,10 + 1,4) • 8,2 είναι:
0,615
6,15
61,5
615

Powered by QuizTest v3.0.31