ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ!
praxis me akeraious g dim (1)


ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΑΣ:
ΤΟ e mail ΣΑΣ:
ΤΟ ID ΣΑΣ Η ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΣΑΣ:

1: Το αποτέλεσμα της πρόσθεσης 1.387 + 564 είναι:
1.034
1.456
1.951
2.000
2: Το αποτέλεσμα της πρόσθεσης 3.597 + 4.154 είναι:
3.000
5.872
6.086
7.751
3: Το αποτέλεσμα της πρόσθεσης 987 + 7.564 + 28 είναι:
8.579
7.999
5.341
3.029
4: Το ψηφίο των Δεκάδων στο αποτέλεσμα της πρόσθεσης 1.476 + 4.999 είναι το:
4
5
6
7
5: Το αποτέλεσμα της αφαίρεσης 1.387 - 564 είναι:
823
565
324
98
6: Το αποτέλεσμα της αφαίρεσης 9.000 - 1.437 είναι:
7.563
2.341
654
57
7: Το αποτέλεσμα της αφαίρεσης 4.010 - 348 είναι:
4.358
3.662
954
598
8: Το ψηφίο των Δεκάδων στο αποτέλεσμα της αφαίρεσης 1.400 - 999 είναι το:
0
1
4
9
9: Το ψηφίο των Εκατοντάδων στο αποτέλεσμα της αφαίρεσης 6.541 - 2.998 είναι το:
2
3
4
5
10: Το αποτέλεσμα της πρόσθεσης:λέγεται:
άθροισμα
υπόλοιπο
γινόμενο
πηλίκο

Powered by QuizTest v3.0.31