ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ!
Mathd4


Βρες τη σωστή απάντηση.
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΑΣ:

1: Οι τεμνόμενες ευθείες:
συναντιούνται σε ένα μόνο σημείο.
συναντιούνται σε πολλά σημεία.
δεν συναντιούνται ποτέ.
2: Οι παράλληλες ευθείες
συναντιούνται σε ένα μόνο σημείο.
συναντιούνται σε πολλά σημεία.
δεν συναντιούνται ποτέ.
3: Oρθή γωνία είναι:
η γωνία των 90 μοιρών
η γωνία των 180 μοιρών
η γωνία των 360 μοιρών
4: Δύο τεμνόμενες ευθείες είναι κάθετες μεταξύ τους όταν:
δεν συναντιούνται ποτέ.
σχηματίζουν 4 ορθές γωνίες.
είναι παράλληλες μεταξύ τους.
5: Μπορώ να ελέγξω αν μια γωνία είναι ορθή:
χρησιμοποιώντας τον γνώμονα.
χρησιμοποιώντας το μοιρογνωμόνιο.
και με τα δύο .
6: Μετρώ το μήκος σε:
μ. , δεκ. , εκ. , χιλ.
τ.μ. , τ.δεκ. , τ. εκ.
και τα δύο.
7: Μετρώ την επιφάνεια σε:
μ. , δεκ. , εκ. , χιλ.
τ.μ. , τ.δεκ. , τ. εκ.
και τα δύο.
8: Το τετράπλευρο που έχει όλες τις πλευρές του ίσες και τις γωνίες του ορθές είναι :
ο ρόμβος
το ορθογώνιο παραλληλόγραμμο.
το τετράγωνο

Powered by QuizTest v3.0.31