ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ!
Istoria B1


ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΑΣ:
ΤΟ e mail ΣΑΣ:
ΤΟ ID ΣΑΣ Η ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΣΑΣ:

1: Το διάταγμα των Μεδιολάνων βοήθησε στην εξάπλωση του Χριστιανισμού.
Σωστό
Λάθος
2: Οι εργασίες για την οχύρωση της Κωνσταντινούπολης κράτησαν 6 χρόνια.
Σωστό
Λάθος
3: Ο Ιουλιανός σκοτώθηκε πολεμώντας τους Γότθους.
Σωστό
Λάθος
4: Ο Θεοδόσιος συγκάλεσε την Α' Οικουμενική Σύνοδο στη Νίκαια.
Σωστό
Λάθος
5: Ο Θεοδόσιος κατάργησε τους Ολυμπιακούς αγώνες.
Σωστό
Λάθος
6: Ο αυτοκράτορας παρακολουθούσε τις ιπποδρομίες από ειδικό θεωρείο.
Σωστό
Λάθος
7: Στον ιππόδρομο γίνονταν μονομαχίες.
Σωστό
Λάθος
8: Οι Δήμοι οργάνωναν τις ιπποδρομίες.
Σωστό
Λάθος
9: Την επίβλεψη της αγοράς είχε ο αυτοκράτορας.
Σωστό
Λάθος
10: Η εκπαίδευση στο Βυζάντιο ήταν υποχρεωτική.
Σωστό
Λάθος

Powered by QuizTest v3.0.31