ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ!
Istoria B


ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΑΣ:
ΤΟ e mail ΣΑΣ:
ΤΟ ID ΣΑΣ Η ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΣΑΣ:

1: Το σύστημα διοίκησης, που καθιέρωσε ο αυτοκράτορας Διοκλητιανός ονομάστηκε:
ολιγαρχία.
μοναρχία.
τετραρχία.
2: Τα εγκαίνια της Νέας Ρώμης, που αργότερα ονομάστηκε Κωνσταντινούπολη τα έκανε ο Κωνσταντίνος
το 330 μ.Χ.
το 324 μ.Χ.
το 313 μ.Χ.
3: Επέβαλε το χριστιανισμό ως επίσημη και μοναδική θρησκεία του κράτους:
ο Κωνσταντίνος.
ο Θεοδόσιος.
ο Ιουλιανός.
4: Στις μεγάλες πόλεις της αυτοκρατορίας υπήρχαν αθλητικά σωματεία, που λέγονταν:
ενώσεις.
σύλλογοι.
δήμοι.
5: Οι Ούννοι είχαν αρχηγό τον:
Αττίλα.
Αλάριχο.
Αέτιο.

Powered by QuizTest v3.0.31