ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ!
history1


ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΑΣ:
ΤΟ e mail ΣΑΣ:

1: Η κάθοδος των Δωριέων έγινε μονομιάς
Σωστό
Λάθος
2: Οι Δωριείς κινήθηκαν από τον βορρά προς τον νότο, γι αυτό και η πορεία τους ονομάστηκε "κάθοδος"
Σωστό
Λάθος
3: Όταν έφτασαν στην Πελοπόννησο , χωρίστηκαν σε ομάδες που κινήθηκαν σε διαφορετικές κατευθύνσεις
Σωστό
Λάθος
4: Οι παλιοί κάτοικοι των περιοχών στις οποίες έφτασαν οι Δωριείς ήταν πιο ισχυροί και γι αυτό κατάφεραν να τους νικήσουν
Σωστό
Λάθος
5: Ένα από τα αποτελέσματα της καθόδου των Δωριέων ήταν ότι σταμάτησε να αναπτύσσεται ο μυκηναϊκός πολιτισμός
Σωστό
Λάθος
6: Μια ισχυρή ομάδα Δωριέων κατέλαβε τη Σπάρτη και την πεδινή περιοχή του ποταμού Ευρώτα
Σωστό
Λάθος

Powered by QuizTest v3.0.31