ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ!
Geografia


ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΑΣ:
ΤΟ e mail ΣΑΣ:
ΤΟ ID ΣΑΣ Η ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΣΑΣ:
Time Remaining:

1: Τα σημεία του ορίζοντα είναι
τέσσερα.
τρία.
2: Οι χαρτογράφοι αντί να γράφουν λέξεις,
χρησιμοποιούν σύμβολα και αριθμούς.
χρησιμοποιούν σύμβολα και γράμματα.
3: Αν η απόσταση δύο περιοχών σ'ένα χάρτη (υπό κλίμακα 1:3.000.000) είναι 2 εκατοστά, τότε η πραγματική απόσταση είναι
3.000.000 εκατοστά.
6.000.000 εκατοστά.
4: Η μαγνητική βελόνα της πυξίδας δείχνει πάντα το
Βορρά.
Νότο.
5: Αν θέλουμε να μελετήσουμε τη μορφή της επιφάνειας της Γης χρησιμοποιούμε
την πυξίδα.
το χάρτη.

Powered by QuizTest v3.0.31